بیماران مبتلا به مرض قند؛ با ویتامین E به خوبی معالجه می شوند. با رژیم غذایی حاوی مواد سفیده ای و آلبومین؛ چربی و نشاسته متعادل می شود و می توان بیماری قند را معالجه نمود.  این کتاب شامل رژیمهایی است که برای افراد با شرایط مختلف پیش بینی شده و به جرأت می توان […]